Davet Mektubu

 Değerli Meslektaşım,

Aksaray Üniversitesi'nin ev sahipliğinde, 18-20 Ekim 2018 tarihleri arasında 5. Kentsel ve Çevresel Sorunlar ve Politikalar Kongresi  düzenlenecektir.

Bugün dünya üzerindeki her iki kişiden biri, kentlerde yaşamaktadır. Üstelik kentlerde yaşayan nüfusun da önemlice bir bölümü, birkaç kentte yığılmış durumdadır. 2050 yılına geldiğimizde kentlerde yaşayan nüfus daha da artacak, her yüz kişiden yetmişi kentlerde yaşar hale gelecektir. Bu gelişmeler kentlerin birçok sorunla karşı karşıya gelmesi ile sonuçlanmakta; kentleri, sorunlar yumağı haline getirmekte; kentler, başta çevresel sorunlar olmak üzere, çok sayıda sorunla başa çıkmak için politikalar üretmek zorunda kalan birimlere dönüşmektedir. Günümüz kentleri, konuttan ulaşıma, yoksulluktan, kentsel suçlara, hava kirliliğinden, estetik yoksunluğa, aidiyet bilinci kaybından farklı etnik grupların bir arada yaşamasına kadar, kısacası, çok sayıda kentsel ve çevresel sorunla baş etme mecburiyetinde kalmaktadır.

2010 yılında başlattığımız ve her iki yılda bir yapma kararı aldığımız kongremizin beşincisini yapıyoruz. Kentsel ve çevresel sorunların ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin tartışılacağı 5. Kentsel ve Çevresel Sorunlar ve Politikalar Kongresi'nde sizleri de aramızda görmeyi umuyor, değerli katkı ve katılımlarınızı bekliyoruz.