Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Yusuf Şahin (Aksaray Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. Nafiz Tok (Aksaray Üniversitesi)

Arş. Gör. Oğuzhan Aslantürk (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Arş. Gör. Vildan Armağan (Aksaray Üniversitesi)